Ezen a felületen a Regisztráció gombra kattintva regisztrálhatja a kiterjesztett garanciával forgalmazott Xerox berendezését, ezáltal Ön jogosulttá válik a kiterjesztett garancia igénybe vételére.

 

A kiterjesztett garancia feltételei:

A kiterjesztett garancia kizárólag azokra a Xerox Phaser 3260V_DNI, 3330V_DNI, 6510V_N, 6510V_DN; Xerox Workcentre 3225V_DNI, B215V_DNI, 3335V_DNI, 3345V_DNI, 6027V_NI, 6515V_DN; Xerox Versalink B400V_DN, B405V_DN, C400V_DN, C405V_DN típusú berendezésekre vonatkozik, melyeket a Xerox Magyarország Kft. hivatalos disztribútorai Magyarországon hoztak forgalomba, és amelyeket a végfelhasználó a vásárlást követő 90 napon belül sikeresen regisztrált a www.extraajanlat.hu weboldalon. A sikeres regisztrációt követően a végfelhasználó az általa megadott e-mail címre egy visszaigazoló e-mailt kap, mely tartalmazza a regisztráció egyedi azonosító kódját. A regisztráció egyedi azonosító kódjának bemutatásával a végfelhasználó kezdeményezheti a Xerox Magyarország Kft. garanciális szervizpartnereinél a kiterjesztett garancia érvényességi ideje alatt a berendezés javítását. A kiterjesztett garancia érvényességi idejét a visszaigazoló e-mail tartalmazza. A kiterjesztett garancia időszakában a meghibásodott berendezés garanciális szervizhez történő eljuttatása a vásárló feladata és költsége, függetlenül annak súlyától és méretétől.


Amennyiben a regisztráció során a végfelhasználó valótlan vagy pontatlan adatokat ad meg, különös tekintettel a berendezés vásárlásának időpontjára vonatkozóan, abban az esetben a regisztráció érvénytelennek tekintendő, és a Garanciális szerviz vagy a Xerox Magyarország Kft. megtagadhatja a javítás elvégzését.


A kiterjesztett garancia nem vonatkozik az alábbiakra:
•    a rendeltetéstől eltérő üzemeltetésre, illetve használatra, beleértve a kezelési utasításban foglaltak be nem tartásából adódó hibákra és azok javítására; 
•    a karbantartás hiányából bekövetkező hibákra és azok javítására;
•    idegen (nem Xerox gyártmányú) kellékanyagok használatára visszavezethető meghibásodásokra; 
•    nem a kezelési utasításban meghatározott  minőségű papír használatából adódó hibákra; 
•    rongálás, átalakítás következtében bekövetkező hibákra;
•    helytelen tárolás, nem megfelelő szállítás vagy elemi kár okozta meghibásodások esetére,
•    az élettartamukon túlhaladt berendezések meghibásodásának bármilyen jellegű javítása,
•    a kellékek (festékek- modulok, másolóhenger, előhívó egység) cseréjére, 
•    a gyártó által megadott élettartam 50%-át meghaladó futásteljesítményű úgynevezett kopóalkatrészek (lámpák, fixálók, olajozók, behúzó-, és felszedő görgők, hulladékfesték-tartály stb.) cseréje,
•    a garanciális munkák előtt a vevő adatainak vagy saját szoftverének elmentésére.
A felsorolt esetek miatt meghibásodott termék javítási költsége a kiterjesztett jótállás időtartamán belül is a vásárlót terheli.


Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Xerox Magyarország Kft.-nek a vásárló felé a jótállási szolgáltatás során esetlegesen jelentkező adat- és információvesztéssel okozott kárért fennálló összes maximális felelőssége semmilyen körülmények között nem haladhatja meg a javított berendezés aktuális forgalmi értékét. Szerződő Felek rögzítik, hogy az előzőekben megállapított korlátozás nem érinti a Xerox Magyarország Kft. felelősségét a szándékosan okozott, valamint emberi életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért, mely felelősség a Ptk. 6:152. §-ának megfelelően nem korlátozható. A fentiek figyelembe vétele mellett Xerox Magyarország Kft. nem felelős Viszonteladó felé semmilyen körülmények között és semekkora mértékben semmilyen szerződésszegéssel vagy szerződésen kívül okozott, közvetett vagy következményes kárért, elmaradt haszonért vagy bevételért, adatvesztésért vagy az adathasználat lehetőségének elvesztéséért, a Viszonteladó üzleti értékének vagy jó hírnevének sérelméért, megtakarítás elvesztéséért.

Hogyan érvényesíthető

A sikeres regisztráció végén Ön a megadott email címre visszaigazolást kap, mely tartalmazza a regisztráció során megadott adatokat, és egy egyedi visszaigazoló kódot. A kiterjesztett garanciát visszaigazoló kód bemutatásával érvényesítheti a Xerox hivatalos szervizpartnereinél.

A Xerox Magyarország Kft. garanciális szervizpartnerei:

Printer Comfort Kft.
Cím: 1041 Budapest, Lőrinc u. 18.
Tel.: +36 1 814 8090
Fax: +36 1 817 8109
E-mail: ugyfelszolgalat@profiszerviz.hu
Web: www.profiszerviz.hu

Printer Comfort Kft. Xerox helpdesk:
Tel.: +36 1 814 8560
Email cím: xerox@profiszerviz.hu


Copy Depo Hungary Kft.    
1141 Budapest, Mogyoródi út 84.    
Tel.: +36 1 383 1580    
Fax: +36 1 222 2359    
E-mail: xerox@copydepo.hu     
Web: www.copydepo.hu

Copy Depo Hungary Kft. Xerox helpdesk:
Tel.: +36 1 239 8824
Email cím: reparator@reparator.hu